Скуош

Клубът ни разполага и със зала за скуош. Тя е изградена от McWill от Австрия по стандарта PSA.
Има и удобни трибуни за тези, които искат само да гледат.
В залата за скуош се играе единствено с обувки за скуош с немаркиращи подметки.

Цени

Скуош – преди 17.00 ч. 45 мин. 17 лв.
Скуош – след 17.00 ч. и уикенда 45 мин. 20 лв.
Скуош треньор 45 мин. 20 лв.
Карта за 8 посещения преди 17:00 ч 1 месец 120 лв.
Карта за 8 посещения след 17:00 ч. и уикенда 1 месец 144 лв.
Карта за 8 посещения преди 17:00 ч. с инструктор 1 месец 266 лв.
Карта за 8 посещения след 17:00 ч. и уикенда с инструктор 1 месец 288 лв.